Corporate Finance around the Globe: Finiconsult: UK, US,  Belgium, Deutschland, France, Nederland Corporate Finance Partner Finiconsult B.V. F-Valuation Software
Geachte Mevrouw/Heer ....,

Onder uw firmanaam .... te ..... staat uw onderneming vermeld op de enige site voor onafhankelijk corporate finance in Nederland. Momenteel bent u opgenomen onder de rubriek .... Uw vermelding is geheel gratis. Voor een wederzijdse link email ons s.v.p.

Bij deze terugblik op 2005 aandacht voor de volgende onderwerpen:
Regelgeving: Ook onze branche heeft zich niet meer aan het heersende wetgevingsenthousiasme kunnen onttrekken. Via de Prospectus Richtlijn, 2003/71 EEG is de WTE aanzienlijk gewijzigd en heeft nu directe impact op onze beroepsgroep en valt daarmee onder het toezicht van de AFM. De vraag is zelfs of onder omstandigheden de W(et) F(inanciele) D(ienstverlening) niet van toepassing verklaard kan worden.
Aftrek BTW: Via het Besluit CPP2004/1709M probeert de fiscus ijverig onze clienten te belagen door geen aftrek van BTW toe te staan bij bemiddelingstransacties in aandelen. Het blijft voorshands onduideljk hoe dat probleem opgelost kan worden anders dan door camouflage.
Waardering MKB aandelen: Uit krachtige uitspraken van venturekapitalisten blijkt dat prijsstijging van aandelentransacties in het grotere MKB(beneden 50 Mio omzet), wordt geblokkeerd. Dit ondanks gedaalde rente en gestegen beurskoersen. Degenen onder ons die (gedeeltelijk) op basis no cure no pay werken, worden daar niet vrolijk van. Maar er zijn hoopgevende alternatatieven.
  • Regelgeving: WTE, WFD! Het is sinds kort verboden niet verhandelbare effecten aan te bieden dan wel een zodanig aanbieding door middel van advertenties of documenten in het vooruitzicht te stellen, tenzij ter zake van de aanbieding een goedgekeurd prospectus algemeen verkrijgbaar is. Gelukkig is er een gecompliceerde vrijstellingsregeling van toepassing. Onder bepaalde voorwaarden kunnen effecten met een tegenwaarde van tenminste 50.000 Euro als eenheid of pakket worden vrijgesteld. Soortgelijke vrijstellingen zijn van toepassing op aanbiedingen aan minder dan 100 personen dan wel met een totale waarde minder dan 2,5 Mio Euro. De voorwaarden aan de vrijstelling verschillen per geval. Ieder geval vereist nu puzzelwerk en commerciŽle beperkingen. De sanctie is een strafbaar econonisch delict. Uit eigen waarneming hebben we inmiddels al heel wat economische delicten voorbij zien komen. Het jargon is gecompliceerd en poly-interpretabel. Per definitie valt dienstverlening waarop de WTE niet van toepassing is, onder de WFD. En niemand uit onze branche vraagt daarvoor een vergunning aan. Het doolhof van bepalingen is redelijk onoverzichtelijk en interpretaties van de AFM over (commerciŽle) uitwjkmogelijkheden ontbreken. Voorzichtigheid is geboden!
  • Aftrek BTW! Bijna iedereen in onafhankelijk corporate finance beschouwt zich BTW-plichtig. Sinds 2003 heeft de belastingdienst een vergaande interpretatie gegeven aan bepaalde holding-BTW-arresten van de HR. Hierdoor werden klanten bij belastingcontroles geconfronteerd met niet aftrekbaarheid van de BTW over de bemiddelingsfee bij overdracht van aandelen. Die bemiddeling werd dan niet als economische activiteit in de zin van de BTW beschouwd en kon daarom niet meer afgetrokken worden. Omgekeerd accepteren belastingdiensten soms ook niet het standpunt dat de bemiddelaar BTW-vrij mag declareren bij zuivere bemiddelingsdiensten onder toepassing van de pro rata regeling. De dwaze situatie ontstaat dan de BTW over bemiddelingsdiensten tussen bedrijven in het geheel niet meer verrekenbaar is. Op verzoek van een client hebben we nu in een bepaald geval besloten deze procedure tot op HR niveau uit te vechten. Het dossier is inmiddels 20 cn. hoog. Door deze fiscale starheid van de belastingdienst is de meest praktische maar fiscaal onzuivere oplossing kennelijk nog steeds te bevorderen dat de factuur niet opvalt. Niet iedere fiscalist zal dat varkentje succesvol kunnen wassen.
  • Waardering MKB aandelen! In de venture kapitaalmarkt heeft zich een twee-deling voorgedaan. Veel zich zelf respecterende venture-clubs richten zich sinds kort uitsluitend op transacties boven tenminste 50 Mio omzet of transactiewaarde. De concurrentie heeft daar de tarieven markconform gemaakt boven 8-10 maal Ebit. In het grotere MKB, zijn de weinige nog geinteresseerde partijen slechts bereid hooguit 5 tot 7 x Ebit te betalen. Sommige venturekapitalisten proberen zelfs in recente openbare uitingen deze 5-7 maal Ebit prijsmaatstaf voor MKB-aandelen tot opperste wijsheid te verklaren. Ebit maal 5 betekent een rendement van 20%. Met een bescheiden leverage van 50% gaat dat al naar 40%. De vraag komt dan ook op of er geen betere alternatieven zijn dan verkoop aan venture kapitalisten. De wegen daartoe zijn niet altijd eenvoudig maar naar onze mening bij opvolgingsproblemen c.q. MBO/MBI zeker het onderzoeken waard. Uiteindelijk zullen deze routes bij succes meer opleveren dan verkoop aan venturekapitalisten.

Het is jammer dat de professionals actief in onafhankelijk corporate finance geen echte branchevereniging hebben. De 3 bestaande verenigingen zijn klein en kunnen mede daarom feiteljk niet of nauwelijks aan belangenbehartiging doen. Om tal van overwegingen is er geen enkele samenwerking. Bij deze roepen we alle leden aangesloten bij een van de 3 bestaande verenigingen op hun bestuur een nieuwjaarswens 2006 tot samenwerking te sturen.

Als professional wilt u uiteraard de echte waarde van een onderneming bepalen met een objectieve WACC-fundering en met professionele software. Die is verkrijgbaar op Finiconsult's website door te klikken op de link: Gratis Software.   Deze allerlaatste versie kunt u daar kopen met de link: Bestel Software.  Indien u geen e-mail meer over corporate finance onderwerpen wenst te ontvangen, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.

Onze beste wensen voor 2006 bestaan uit veel samenwerking en hanteerbare regels,

Finiconsult B.V.                              tel: 0411-641699
Mr. Drs. C.B.A. Spil RA                Email: klik hier>