Datum Link Toelichting: Dit overzicht geeft een samenvatting van de belangrijkste nieuws- en persberichten van Finiconsult B.V.11-01-2020 Nieuwsbrief: Risicopremie 2020 De Nederlandse risicopremie voor aandelen gaat naar 5,21% voor 2020, met dank aan het forse herstel op de Nederlandse aandelenbeurs in 2019. Zie toelichting voor de implicaties.7-09-2019 Nieuwsbrief: Risicopremie 2019 De geschatte risicopremie op aandelen in Neder­land voor 2019 bedraagt 6,00%. De scherpe dalingen van beurskoersen 2018 gevolg door navenante stijgingen in 2019, vergen andere dan gebruikelijke berekeningsmethodes. Zie toelichting. Diverse feiten leiden echter tot de conclusie dat beren die het sprookje van Goldilocks willen verstoren, nu nog op afstand blijven.22-05-2018 Nieuwsbrief: Risicopremie 2018 De risicopremie op aandelen in Neder­land voor 2018 bedraagt 6,38%. Zie toelichting. Diverse feiten leiden echter tot de conclusie dat nu beren het sprookje van Goldilocks dreigen te willen verstoren.23-03-2017 Nieuwsbrief: Risicopremie 2017 De risicopremie op aandelen in Neder­land voor 2017 bedraagt 5,45%. Zie toelichting. Voorspellen is moeilijk em riskant. Diverse feiten leiden tot de conclusie dat een verdere opwaartse beweging van koersen, waarschijnlijker is dan een daling.12-01-2016 Nieuwsbrief: Risicopremie 2016 De risicopremie op aandelen in Neder­land voor 2016 bedraagt 4,66%. Zie toelichting. Het risico op een beursomslag is gering gezien de huidige PE verhoudingen16-04-2015 Nieuwsbrief: Risicopremie 2015 In deze nieuwsbrief blijkt de risicopremie op aandelen in Neder­land voor 2015 3,93% te bedragen. Berekend op basis van het grootst mogelijke aantal jaren met als methode het ongewogen gemiddelde van alle berekeningsmethodes. De huidige PE verhoudingen geven op zich geen aanleiding te concluderen tot overwaardering. Wel is sprake van een toenemend omslagrisico.20-08-2014 Nieuwsbrief: Risicopremie 2014 In deze nieuwsbrief blijkt de risicopremie op aandelen in Neder­land voor 2014 4,21% te bedragen. Berekend op basis van het grootst mogelijke aantal jaren met als methode het ongewogen gemiddelde van alle berekeningsmethodes. De vraag komt op of bij deze premie, bijna gelijk aan 2006, sprake is van overwaardering van aandelen.17-01-2013 Nieuwsbrief: Risicopremie 2013 In deze nieuwsbrief blijkt de risicopremie op aandelen in Neder­land voor 2013 3,07% te bedragen. Berekend op basis van het grootst mogelijke aantal jaren met als methode het ongewogen gemiddelde van alle berekeningsmethodes.05-01-2012 Nieuwsbrief: Risicopremie 2012 In deze nieuwsbrief blijkt de risicopremie op aandelen in Neder­land voor 2012 3,90% te bedragen. Als gevolg van de beursontwikkelingen bedroeg deze risicopremie in 2011 nog 5,75%. Dit op basis van het grootst mogelijke aantal jaren met als methode het ongewogen gemiddelde van alle berekeningsmethodes. Mede gezien de lagere risicovrije rentevoet, duidt dit op zeer instabiele markten.26-05-2011 Nieuwsbrief: Risicopremie 2011 In deze nieuwsbrief blijkt de risicopremie op aandelen in Neder­land voor 2011 5,75% te bedragen. Dit op basis van het grootst mogelijke aantal jaren met als methode het ongewogen gemiddelde van alle berekeningsmethodes.18-02-2010 Nieuwsbrief: Versie 8
F-Waarderingssoftware
De nieuwste versie 8 F-Waarderingssoftware is gelanceerd. Deze is nu ook geschikt gemaakt voor de laatste Office- en Windows pakketten (met lint).23-06-2006 Persbericht: Risicopremie 2006 De risicopremie op aandelen in Neder­land voor 2006 blijkt 4,30% te bedragen. Uit een overzicht van alle beschikbare landen blijkt dat vermoedelijk sprake is van overwaardering van aandelen. In Nederland met bijna 25%.20-06-2006 Persbericht: Versie 7
F-Waarderingssoftware
De nieuwste versie 7 F-Waarderingssoftware is gelanceerd. Deze is nu beschikbaar voor de laatste Office- en Windows pakketten.27-12-2005 Nieuwsbrief: Overzicht
Onafhankelijk Corporate Finance
Lancering van een unieke pagina: een overzicht van onafhankelijk corporate finance in Nederland. Alle organisaties die onafhankelijk zijn van banken, verzekeraars, accountanskantoren etc, op een rij.


1991 - 2005 Niet digitaal beschikbaar De nieuwsbrieven van voor 2006 zijn helaas niet digitaal beschikbaar. Deze werden verzonden met de post.