KAN DE INDEX WORDEN VERSLAGEN?
Geen enkele techniek heeft de index verslagen! De irrationaliteit van de beurs kan niet beter verklaard worden dan door het feit dat talloze technieken dagelijks worden toegepast door honderdduizenden mensen. Toch lijkt geen enkel model en geen enkele techniek het te lukken om konsekwent de index te verslaan.
Geen enkele beleggingsadviseur heeft altijd gelijk! Voor een efficiente vertaalslag tussen de beschikbare informatie en beleggers zijn beleggingsadviseurs onontbeerlijk. Sommigen worden tot goden verheven bij succes. Bijna allen zijn van hun voetstuk gevallen. Ook beleggingsfondsen of vermogensbeheerders kunnen de index niet verslaan. Met nieuwe fondsen, aangepaste tijdreeksen, vergelijkingen en verklaringen presenteert ieder beleggingsfonds of vermogensbeheerder zich steeds zo voordelig mogelijk. Er is echter geen beleggingsfonds of vermogensbeheerder die op wat langere termijn, rekening houden met alle kosten, de index bewijst te kunnen verslaan. Beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders zijn kopschuw om hun verifeerbare methode te publiceren om hun gelijk aan te tonen. De meesten gebruiken dan ook geen objectieve en verifieerbare methode.
Kan Fundamentele Aandelenanalyse de index verslaan? Er zijn veel vormen van fundamentele aandelenanalyse. Sommige gevaarlijk afhankelijk en verkoopgestimuleerd. Sommige leunen op grote detailkennis van een onderneming maar hun eindoordelen blijven altijd subjectief. Objectief en verifieerbaar voorspellen en vergelijken is nu eenmaal moeilijk en kostbaar. Toch kan, mits juist toegepast, hiermee de index waarschijnlijk wel worden verslagen. De ratio wint het nu eenmaal op wat langere termijn van 'onderbuik'gevoel en 'irrationaliteit'.
Objectieve en Verifieerbare Fundamentele Aandelenanalyse! De volgende feiten kunt U zelf verifieren indien u tenminste de internationale versie van F-Waarderingssoftware aanschaft. De resultaten van een proefrun met de data van alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven per ultimo april 2004 vindt u in het bestand  Analyse-Performance.htm. Daar ziet U dat het blind toepassen van de uitkomsten van de standaardinstellingen van F-Waarderingssoftware, alleen aan koerswinst tussen ult. april 2004 en ultimo october 2005 al 31.93% genereert. De AEX-stijging in die periode bedroeg 15.24% zodat uw extra koerswinst 16.69% zou zijn geweest. De extra koerswinst loopt op tot 23.94% als u eenvoudigweg de krantenberichten uit die periode had gevolgd. Let wel deze extra koerswinst is exclusief dividend. De licentiekosten worden zodoende zeer snel terugverdiend.
Alleen F-Waarderingssoftware biedt Objectieve en Verifieerbare Fundamentele Aandelenanalyse! Voor het verzamelen van de koersgegevens, zijn op de markt voldoende leveranciers en software aanwezig. Op de markt is echter geen produkt beschikbaar dat alle benodigde informatie omzet in ondernemingswaarderingen en vergelijkt met de koers. F-Waarderingssoftware heeft dit probleem opgelost. De historische cijferinformatie alsmede eventuele prognosecijfers wordt door Finiconsult beschikbaar gesteld op het internet. Deze informatie wordt ingekocht bij dataleveranciers. Gebaseerd op de beurshistorie sinds 1900 wordt de risicopremie automatisch bepaald.
De werking van F-Waarderingssoftware! Met prognoseformules kan de toekomstige cash-flow worden bepaald. Deze uitkomsten worden zo nodig gecorrigeerd met waarschijnlijkheidsfilters. Zo ontstaan geheel automatisch waarderingsuitkomsten per onderneming. Deze waarderingsuitkomsten en de onderliggende informatie en veronderstellingen kunnen ook worden opgeslagen en later bewerkt. Alle waarderingsuitkomsten worden verzameld en geanalyseerd in een Excel werkblad Analyse-Performance.htm. In dit voorbeeld zijn alleen de eerste drie kolommen toegevoegd om eenvoudige vergelijkingen met de AEX mogeljk te maken. Per onderneming zijn een groot aantal gegevens opgenomen zoals koers en de verschillende waardeberekeningen. Een instelbaar gemiddelde van die waardeberekeningen bepaalt de waarde per onderneming. In een aparte kolom wordt de waarde van de onderneming gedeeld door de koers. Aandelen met de hoogste waarde/koersverhouding betekent koopwaardig. Aandelen met de laagste verhouding zijn verkoopwaardig.

Home Finiconsult
Nederland
Home Finiconsult Nederland