VOORNAAM.............:
AANHEF
ACHTERNAAM...........:
E-MAIL ADRES.........:
BEDRIJFSNAAM.........:
STRAAT/POSTBUS.......: POSTCODE
STAD.................:
OPVRAGEN:
LAND
Internationale Demo:
 • Excel
    alle versies
    5,7,8,98,XP+
 • Windows
    alle versies
    3.x,NT,95,98,XP+
 • Gelijk aan
    internationale
    versie maar
    rekent niet!
Internationale Helpbestanden:
 • Windows alle versies
    3.x,NT,95,98,XP+
 • 7 Helpbestanden
    in de taal
    en met de belasting-
    en waarderingsgewoontes
    van ieder land.
Door het invullen van dit formulier, wordt u opgenomen in onze database:
 • Hierdoor blijft u, tot wederopzegging, tevens op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van waarderingssoftware.

Home Finiconsult
Nederland


Home Finiconsult Nederland