DE PRIJS versus WAARDE PARADOX OPGELOST!
Irrationaliteit en 'Onderbuik' gevoel! Hoe heeft het eind vorige eeuw zover kunnen komen dat op het hoogtepunt van de beurs, iedereen blind was voor de signalen. Waarschuwingen over 'irrational exuberancies' hielpen niet. Als lemmingen storten zelfs verstandige mensen zich op de beurs om ook hun slag te slaan. Intelligente marketing, nieuwe produkten en gestuurde informatie juinden iedereen op. Niemand wilde de pret missen! Toezichthouders wilden niet echt het plezier bederven door als spelbreker op te treden en bleven op afstand. Toch waren de signalen duidelijk. De risicopremie liep op tot grote hoogte en daarmee de discontovoet. Een objectieve analyse in die dagen had uitgewezen dat de waarde van bijna alle aandelen onder de beurskoers lag. Toch bleef bijna iedereen kopen en bijna niemand verkocht.
Kan een aap de beurs verslaan! Dit sprookje is gelukkig nooit goed bewezen. De details van de beurskrach eind vorig eeeuw en van eerdere, laten echter zien dat het heel goed mogelijk zou kunnen zijn. Het probleem is dat tot op heden geen enkele techniek, beleggingsadviseur, beleggingsfonds of vermogensbeheerder bewezen heeft de index systematisch en over een langere periode te kunnen verslaan. Toch moet de uitdaging een aap te kunnen verslaan, mogelijk zijn voor het menselijk vernuft. In ieder geval is het een waardige uitdaging!
Kan er wel een winnende methode bestaan! Als er een winnende methode zou bestaan, zou iedereen zich daarop storten, zo luidt de theorie. De koers zou zich dan aanpassen aan de methode waarmee de voorspellende kracht van de methode is opgeheven. De vraag is of die theorie opgewassen is tegen zoveel communicatieruis, hebzucht en irrationele drijfveren. De vraag is ook of wel een unieke methode bestaat voor zoveel menseljke drijfveren en denkbare rationele methodes. Als er al ooit via een enkele of meerdere unieke methode(s) een rationeel evenwicht op de beurs zou kunnen ontstaan, blijft die winnende unieke methode in alle gevallen uiterst waardevol als ze bewezen heeft zoveel communicatieruis, hebzucht en irrationele drijfveren te kunnen verdringen!
Ratio, software, objectieve en verifieerbare analyse! Het probleem met de voorspellende aap, onderbuikgevoelens en irrationaliteit is dat er geen verifeerbare methodes bestaan om hun ongelijk aan te tonen. Met het produkt F-waarderingssoftware gaat ratio, software, objectieve en verifieerbare analyse hand in hand. De beschikbare resultaten wijzen er op dat het mogelijk is hiermee de index te verslaan om daarmee een unieke en winnende methode te worden. Pas als iedereen het produkt F-waarderingssoftware gebruikt gaan beurskoersen zweven rond een rationeel verklaarbaar niveau.
Doe mee aan de uitdaging! Vergeleken bij andere technieken en methodes zijn de kosten en inspanning om die unieke en winnende methode toe te passen relatief gering. Het meeste gaat automatisch. Het meest bewerkelijk is de eindselectie van de te kopen en te verkopen fondsen uit de voorselectie door het systeem. Dan moet immers moeten de eigen subjectieve inschattingen en informatie, vergeleken worden met de inschatting van het systeem. Die meerwaarde moet u altijd zelf blijven toevoegen. Het grote efficiency voordeel is dat die meerwaarde alleen toegepast hoeft te worden op een beperkte selectie van fondsen in plaats van op het universum.
Versla de beurs met weinig kosten en inspanning! Als u die uitdaging wilt oppakken, mail dan naar Licentiekosten.

Home Finiconsult
Nederland
Home Finiconsult Nederland