WAAROM FUNDAMENTELE AANDELEN RESEARCH?
Technische Research: Op het gebied van technische research zijn tal van hulpmiddelen aanwezig ondersteund door vaak knappe software. Dagelijks kunnen per seconde de laatste koersen worden aangeleverd. Op basis van deze gedetailleerde koersinformatie maakt knappe en zeer betaalbare software intelligente voorspellingen mogelijk. Weerstandsniveaus's worden gepresenteerd in fraaie grafieken. Sommigen concentreren zich op de korte termijn van enkele dagen, anderen op wat langere termijnen van weken en maanden.
Day-Trading: In grote en kleine trading rooms houden talloze traders zich iedere seconde bezig met tal van technieken om te handelen op de laatste koersen. Sommigen specialiseren zich in bijvoorbeeld arbitrage tussen soortgelijke aandelen op verschillende beurzen en valuta's. Anderen interpreteren zo snel als mogeljk de laatst bekende micro- en macro-economische informatie en de vermoedelijke gevolgen daarvan op koersen. Sommige werknemers van grote financiele instellingen beschikken daartoe over grote kapitalen en lage transactiekosten om zo effectief mogelijk te kunnen opereren. Andere day-traders beschikken over beperktere middelen en hogere transactiekosten. Daarentegen worden ze minder geremd door burocratie.
Hedging en derivaten: Vanuit trading rooms en (hedge) beleggingsfondsen, worden posities opgebouwd in sommige beursgenoteerde ondernemingen en/of hun obligaties. Via complexe (derivaten) posities en soms gedurfde aannames wordt gehandeld met soms grote kapitalen.
Lange Termijn beleggers: Het dagelijks gevecht via technische research, day-trading, hedging en derivaten, laten lange termijn beleggers voor wat het is. Op de korte termijn is er met technische research, day-trading, hedging en derivaten misschien best een boterham te verdienen via hard werken en enige intelligentie. Toch laten lange termijn beleggers dit graag aan anderen over. Naar hun mening blijft uiteindelijk de koers van een aandeel zich bewegen rond het niveau dat wordt bepaald door de echte waarde van een onderneming binnen de context van een macro-economisch bepaald renteniveau. Hun primaire interesse is niet het dagelijks marktgewoel maar hun inschattingen op wat langere termijn van het verschil tussen de prijs van een aandeel en de echte waarde van dat aandeel.
Het verschil bepalen tussen Prijs en Waarde van een aandeel vereist hulpmiddelen die voor lange termijn beleggers onmisbaar zijn. Rapporten van analisten, hun aanbevelingen en hun koersverwachtingen en soms eigen research zijn leidraad voor hun beleggingsbeslissingen. De markten en de mensen die in die markten opereren vanuit ondernemingen, blijven tot op zeker hoogte onvoorspelbaar. Zonder software is het ook onmogelijk alle beschikbare informatie van alle beursfondsen te verzamelen en objectief te interpreteren naar de echte waarde van een aandeel. Zelfs met software blijven er beperkingen resteren die menselijk inzicht vereisen alvorens beleggingsbeslissingen kunnen worden genomen. Als die beperkingen er niet zouden zijn, zou het verschil tussen prijs en waarde immers onmiddellijk verdwijnen. Objectief en verifieerbaar voorspellen en vergelijken is nu eenmaal moeilijk en kostbaar. Toch kan, mits juist toegepast, hiermee de index waarschijnlijk wel worden verslagen. De ratio wint het nu eenmaal op wat langere termijn van 'onderbuik'gevoel.
Fundamentele aandelenresearch zal zich dus blijvend verwonderen over dit verschil tussen prijs en waarde.
Verwondering over dit verschil en het ontbreken van betrouwbare software, heeft de unieke F-beleggingssoftware mogelijk gemaakt.

Home Finiconsult
Nederland
Home Finiconsult Nederland