Corporate Finance Partner

Finiconsult B.V. F-Waarderingssoftware

Geachte Mevrouw/Heer ....,

U ontvangt dit bericht omdat u in het verleden F-Waarderingssoftware heeft gekocht of een demo-versie gedownload. Hierbij het laatste nieuws over de risicopremie 2011.

Laatste Risicopremie 2011 nu beschikbaar.
Als professional weet u dat discontovoet, cash-flow prognose en eindwaarde de belangrijkste ingredienten zijn bij aandeelwaarderingen. Een goede waardering besteedt voldoende aandacht aan al deze elementen. Een jaarwinst vermenigvuldigen met een willekeurig bedrag kan immers iedereen. Voor de discontovoet of WACC wordt veelal de methode CAPM(Capital Asset Pricing Model) of APM (Arbitrage Pricing Model) gebruikt. Daarin is de vergoeding voor eigen vermogen bepaald door een opslag boven de risicovrije rente op staatsleningen. Voor het bepalen van die opslag wordt gekeken naar de risicopremie op aandelen boven de risicovrije rente over een bepaalde periode. Daarvoor is veel informatie nodig die door meerdere leveranciers wordt geleverd. Te denken valt bijv. aan bronnen via Ibbotson, Duff & Phelps, CXOadvisory.com of Damodaran.

Al deze bronnen hebben voor- en nadelen. Het belangrijkste nadeel is dat het statische modellen zijn, gefixeerd op een beperkt aantal jaren en calculatiemethodes. Toch weet iedere professional dat de risicopremie sterk varieert met het aantal jaren en de calculatiemethode. Geen enkele bron stelt alle jaren vanaf 1900 beschikbaar en/of alle berekeningsmethodes en/of jaarkeuzes. Dat is wel mogelijk voor gebruikers van onze F-waarderingssoftware. Met alle calculatiemethodes en alle gegevens vanaf 1900 tot en met 2010 voor de belangrijkste West-Europese landen en de USA. Als professional kunt u eigenlijk niet zonder.
Een gratis demo kan worden gedownload van Finiconsult's website door te klikken op de link: Gratis Software. De allerlaatste versie 8 met de allerlaatste risicopremies kunt u daar online kopen met de link: Bestel Software.

Gemiddelde uitkomsten.
Zoals gezegd is, naast de methode, de keuze van het aantal jaren belangrijk. Onze voorkeur gaat uit naar het grootst mogelijke aantal jaren met als methode het ongewogen gemiddelde van alle berekeningsmethodes. Op die basis wordt de Nederlandse risicopremie bijv. 5,75% en de Amerikaanse 4,98%. Zonder kennis van details van de berekening, hebben deze getallen een betrekkelijke waarde. In Duitsland bijv. adviseren we niet de cijfers vanaf 1900 te gebruiken met 3,52% maar vanaf 1925 met 5,11% i.v.m. gebreken in de cijfers 1900-1925(super-inflatie).

Kijken we naar het gemiddelde dat Amerikaanse hoogleraren gebruikten in 2010 dan is dat 6.0%, in 2011 5.7%. Volgens Amerikaanse analisten was dat 5.1% in 2010 en in 2011 5.5%. Zie Pablo Fernandez, Javier Aguirreamalloa and Luis Corres. Gezien de dalende rente en stijgende koersen na het dieptepunt van de kredietcrisis in 2008, zijn dalende getallen onwaarschijnlijk. Ook uit andere bronnen blijkt grote diversiteit. Eenheid in het kamp van de "fundamentele waardeerders" blijkt ook qua risicopremie weer ver te zoeken.

Met vriendelijke groet,

Finiconsult B.V.
Klik hier voor nadere informatie.
Indien u geen mails meer wenst te ontvangen, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.