Corporate Finance Partner

Finiconsult B.V. F-Waarderingssoftware

Geachte Mevrouw/Heer ....,

U ontvangt dit bericht omdat u in het verleden F-Waarderingssoftware heeft gekocht of een demo-versie gedownload. Hierbij het laatste nieuws over de risicopremie 2012.

Laatste Risicopremie 2012 nu al beschikbaar.
De langdurig tegenvallende ontwikkelingen op de Nederlandse beurzen, resulteren voor 2012 in een Nederlandse risicopremie van 3,90%. Voor 2011 was dat nog 5,75%. Beide calculaties berekend op basis van het grootst mogelijke aantal jaren sinds 1900 met als methode het ongewogen gemiddelde van alle berekeningsmethodes. Op dit moment zijn nog geen vergelijkende gegevens uit andere bronnen bekend.

In combinatie met de nu extreem lage 'risicovrije' rentevoet, zeg 1,6%, geeft dit rond 5,5% vergoeding voor de component eigen vermogen bij waarderingen van ondernemingen. Hoogst ongebruikelijk zijn momenteel andere financieringsbronnen nauwelijks beschikbaar en/of veelal niet meer goedkoper (voor belastingen). Aannemende dat leverage daarom nauwelijks of geen verlagende effecten meer heeft, zou ook een WACC van rond 5,5% ontstaan, ofwel omgekeerd een PE van ruim 18. De feitelijke gemiddelde PE op bijna alle beurzen is aanzienlijk lager. Theoretisch zouden alle beleggers, pensioen- en beleggingsfondsen nu dus aandelen moeten kopen. Niemand mag of durft, kortom, een hoogst instabiele situatie.

Een gratis demo F-Waarderingssoftware (zonder rekenfaciliteit) met alle beschikbare calculatiemethodes kan worden gedownload van Finiconsult's website door te klikken op de link: Gratis Software. De allerlaatste versie 8 met de allerlaatste risicopremies kunt u daar online kopen met de link: Bestel Software.

Met vriendelijke groet en de beste wensen 2012,

Finiconsult B.V.
Klik hier voor nadere informatie. Ook als u een (wederzijdse) link wenst op onze site.
Indien u geen mails meer wenst te ontvangen en daardoor uw bedrijfsnaam uit het overzicht Bedrijfsovername-Links op onze site verwijderd wordt, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.