Corporate Finance Partner

Finiconsult B.V. F-Waarderingssoftware

Geachte Mevrouw/Heer ....,

U ontvangt dit bericht omdat u in het verleden F-Waarderingssoftware heeft gekocht of een demo-versie gedownload. Hierbij het laatste nieuws over de risicopremie 2013.

Laatste Risicopremie 2013 nu al beschikbaar.
Na de kredietcrisis gaat de Nederlandse risicopremie voor 2013 verder neerwaarts naar 3,07%. Voor 2012 was dat 3,90% en voor 2011 was dat nog 5,75%. Alle calculaties berekend op basis van het grootst mogelijke aantal jaren sinds 1900 met als methode het ongewogen gemiddelde van alle berekeningsmethodes. Op dit moment zijn nog geen vergelijkende gegevens uit andere bronnen bekend.

Omdat de al extreem lage 'risicovrije' rentevoet ook verder is gezakt van 1,6% naar momenteel 0,99, geeft dit rond 4,06% vergoeding voor de component eigen vermogen bij waarderingen van ondernemingen. Hoogst ongebruikelijk zijn momenteel andere financieringsbronnen nauwelijks beschikbaar en/of veelal niet meer goedkoper (voor belastingen). Aannemende dat leverage daarom nauwelijks of geen verlagende effecten meer heeft, zou ook een WACC van rond 4,06% ontstaan, ofwel omgekeerd een PE van bijna 25. De feitelijke gemiddelde PE op bijna alle beurzen is aanzienlijk lager.

Theoretisch zouden alle (strategische) beleggers, pensioen- en beleggingsfondsen nu dus aandelen moeten kopen. Vorig jaar leek het er al op dat een aarzelende start werd ingezet gezien bijv. de stijging AEX met rond 10% over 2012. Dit jaar adviseren dan ook veel guru's meer in aandelen te beleggen dan obligaties. Tactisch gezien zijn instapmomenten dan erg belangrijk. Een dreigend begrotingsconflict in de USA kan veel roet in het eten gooien de komende maanden. De Euro-crisis lijkt voorlopig onder sim. China zal haar bankproblemen voorlopig ook wel onder tafel weten te schuiven.

Een gratis demo F-Waarderingssoftware (zonder rekenfaciliteit) met alle beschikbare calculatiemethodes kan worden gedownload van Finiconsult's website door te klikken op de link: Gratis Software. De allerlaatste versie 8 met de allerlaatste risicopremies kunt u daar online kopen met de link: Bestel Software.

Met vriendelijke groet en de beste wensen 2013,

Finiconsult B.V.
Klik hier voor nadere informatie. Ook als u een (wederzijdse) link wenst op onze site.
Indien u geen mails meer wenst te ontvangen, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.