Corporate Finance Partner

Finiconsult B.V. F-Waarderingssoftware

Geachte Mevrouw/Heer ....,

U ontvangt dit bericht omdat u in het verleden F-Waarderingssoftware heeft gekocht of een demo-versie gedownload. Hierbij het laatste nieuws over de risicopremie 2014.

Laatste Risicopremie 2014 nu weer beschikbaar.
Met dank aan exuberante koersstijgingen in 2013, gaat de Nederlandse risicopremie voor aandelen voor het eerst na de kredietcrisis weer omhoog naar 4,21% voor 2014. Dat na een jarenlange neerwaartse trend: 2013: 3,07%, 2012: 3,90% en 2011: 5,75%. Alle calculaties berekend op basis van het grootst mogelijke aantal jaren sinds 1900 met als methode het ongewogen gemiddelde van alle berekeningsmethodes.

Omdat ook de lage 'risicovrije' rentevoet steeg van 0,99% naar 1,71%, geeft dit rond 5,92% vergoeding voor de component eigen vermogen bij waarderingen van ondernemingen. Nog steeds zijn andere financieringsbronnen beperkt beschikbaar en/of veelal niet meer goedkoper (voor belastingen). Aannemende dat leverage daarom nauwelijks of geen verlagende effecten meer heeft, zou ook een WACC van rond 5,92% ontstaan, ofwel omgekeerd een PE van bijna 17. Dit overschrijdt al de feitelijke PE in Nederland en andere Europese beurzen. Op 21-8-2014 had de AEX bijv. een ongewogen PE van 16,5 en de Midkap 15,5.

In 2006, vlak voor de kredietcrisis, bedroeg de risicopremie 4,30%. Het huidige niveau van 4,21% wijst dus op aarzeling om in aandelen te stappen. Een vergelijkbaar berekende WACC bedroeg in 2006 echter 8,20% bij een vergelijkbare PE van 12,2. Het verschil met de waargenomen PE op de meeste Europese beurzen was in 2006 ook aanzienlijk meer dan nu. Ook banken en andere financiers klimmen nu gaandeweg uit hun problemen van na de kredietcrisis. Zolang de rente laag blijft, komen daardoor meer goedkopere financieringsbronnen dan eigen vermogen beschikbaar. Om die redenen rechtvaardigt deze 4,21% risicopremie nog geen uitstapmoment voor aandelen, calamiteiten (politiek of anderszins) voorbehouden.

Een gratis demo F-Waarderingssoftware (zonder rekenfaciliteit) met alle beschikbare calculatiemethodes kan worden gedownload van Finiconsult's website door te klikken op de link: Gratis Software. De allerlaatste versie 8 met de allerlaatste risicopremies kunt u daar online kopen met de link: Bestel Software.

Met vriendelijke groet,

Finiconsult B.V.
Klik hier voor nadere informatie. Ook als u een (wederzijdse) link wenst op onze site.
Indien u geen mails meer wenst te ontvangen, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.