Corporate Finance Partner

Finiconsult B.V. F-Waarderingssoftware

Geachte .....,

U ontvangt dit bericht omdat u in het verleden F-Waarderingssoftware heeft gekocht of een demo-versie gedownload. Hierbij het laatste nieuws over risicopremies.

Laatste Risicopremie 2017 nu beschikbaar.
Dank zij stijgingen op de Nederlandse aandelenbeurzen, gaat de Nederlandse risicopremie voor aandelen verder omhoog van 4,66% voor 2016 naar 5,45% voor 2017. Hier volgt het historisch overzicht risicopremies: 2016: 4,66, 2015: 3,93%, 2014: 4,21%, 2013: 3,07%, 2012: 3,90% en 2011: 5,75%. Alle calculaties berekend op basis van het grootst mogelijke aantal jaren sinds 1900 met als methode het ongewogen gemiddelde van alle berekeningsmethodes.

De centrale banken blijven proberen via de rente de inflatie te sturen. Voorshands blijft daardoor de 'risicovrije' rentevoet zeer laag, historisch gezien. Sinds kort met een lichte opwaartse tendens. Per ultimo 2016 echter nog steeds laag met 0,17%. Een risicopremie van 5,45% samen met een 'risicovrije' rente van 0,17%, levert nu rond 5,62% vergoeding voor de component eigen vermogen bij ondernemingswaardering op. Dat was in 2016 nog 5,18%. Dank zij de zeer lage rentevoet, heeft leverage sterk verlagende effecten. Wanneer die vooralsnog uitgesloten worden, resulteert een WACC van 5,62%, ofwel omgekeerd een theoretische PE van 17,8. Dit is momenteel gelijk aan de feitelijke PE in Nederland. Op 22-3-2017 had de AEX bijv. een ongewogen PE van 17,8. Wanneer een behoorlijke leverage wordt verondersteld, ontstaat uiteraard een veel lagere WACC incl. leverage. En dus omgekeerd een hogere PE. Dan kan het aandelenfeestje nog even doorgaan.

Uit de historie blijkt dat omslagpunten op de beurs pas starten als de feitelijke PE de theoretische PE ruim overschrijdt. Het laatste omslagpunt in Nederland was 16-7-2007 toen de hoogste slotkoers AEX 561,9 bedroeg. Op 12-3-2009 was de laagste slotkoers AEX 199,5 om daarna weer aan de klim naar boven te beginnen. Dit overzicht uit 2007 toont dat de risicopremie toen 4,30% bedroeg, de risico vrije rente 3,90% en de WACC zonder leverage 8,20%. Dat nodigde beleggers toen uit om een feitelijk AEX PE van 15,98 te betalen. De theoretische PE van toen 12,20 (100/8,2) werd daarmee met ruim 30% overschreden. De huidige risicopremie (5,45%), risico vrije rente(0,17%) en WACC(5,62%), suggereren ruimte voor het sprookje van "Goldilocks met de beren". Zeker omdat, vergeleken met het laatste omslagpunt, de leveraged WACC nu veel lager uitkomt dan in 2007 en de theoretisch PE dus veel hoger dan de huidige feitelijk PE. Het actuele dividend rendement van nu (3,89%) is ook hoger dan de waarschijnlijke financieringskosten. Gokkers op de beurs en/of lange termijnbeleggers kunnen dat nu eenmaal moeilijk weerstaan. In 2007 bestond de omgekeerde situatie.

Het is goed gebruik in deze nieuwsbrief om nu het domein van de harde cijfers en feiten te verlaten om de wereld van gurus en profeten te betreden. De gebruikelijke irrationaliteit op de beurs in aanmerking genomen met als basis 2006/2007, duurt het nog lang voordat de huidige WACC zonder leverage van 5,62%, het niveau 8,20% van 2007 bereikt. De centrale banken kunnen, willen of durven alleen stapvoets de rente verhogen. Zolang de rente laag blijft, lijkt aldus een AEX slotkoers boven het laatste omslagpunt 561,9 in het verschiet te liggen. Zonder garantie en onder voorbehoud van calamiteiten lijken geen beren het sprookje van Goldilocks te willen verstoren.

Een gratis demo F-Waarderingssoftware (zonder rekenfaciliteit) met alle beschikbare calculatiemethodes kan worden gedownload van Finiconsult's website door te klikken op de link: Gratis Software. De allerlaatste versie 8 met de allerlaatste risicopremies kunt u daar online kopen met de link: Bestel Software.

Met vriendelijke groet, Finiconsult B.V.
Klik hier voor nadere informatieverzoeken per mail.
Indien u geen mails meer wenst te ontvangen, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.