Corporate Finance Partner

Finiconsult B.V. F-Waarderingssoftware

Geachte Heer/Mevrouw....,

U ontvangt dit bericht omdat u in het verleden F-Waarderingssoftware heeft gekocht of een demo-versie gedownload. Hierbij het laatste nieuws over risicopremies.

Laatste Risicopremie 2018 nu beschikbaar.
Dank zij stijgingen op de Nederlandse aandelenbeurzen, gaat de Nederlandse risicopremie voor aandelen verder omhoog van 5,45% voor 2017 naar 6,38% voor 2018. Hier volgt het historisch overzicht risicopremies: 2017: 5,45%, 2016: 4,66, 2015: 3,93%, 2014: 4,21%, 2013: 3,07%, 2012: 3,90% en 2011: 5,75%. Alle calculaties berekend op basis van het grootst mogelijke aantal jaren sinds 1900 met als methode het ongewogen gemiddelde van alle berekeningsmethodes.

Analyse: De 'risicovrije' rentevoet blijft zeer laag, historisch gezien. Sinds enkele jaren nu met een lichte opwaartse tendens. Per ultimo 2017 echter nog steeds laag met 0,22% (was 0,17%). Een risicopremie van 6,38% samen met een 'risicovrije' rente van 0,22%, levert nu rond 6,6% vergoeding voor de component eigen vermogen bij ondernemingswaardering op. Dat was in 2017 nog 5,62% (was 5,18%). Dank zij de zeer lage rentevoet, heeft leverage sterk verlagende effecten. Wanneer die vooralsnog uitgesloten worden, resulteert een WACC van 6,6%, ofwel omgekeerd een theoretische PE van 15,15. Dit is aanzienlijk lager dan de feitelijke PE in Nederland. Op 22-5-2018 had de AEX bijv. een ongewogen PE van 20,18 (was 17,8). Wanneer een behoorlijke leverage wordt verondersteld, ontstaat uiteraard een veel lagere WACC incl. leverage. En dus omgekeerd een hogere PE. Dan kan het aandelenfeestje nog even doorgaan.

Vergelijken: Uit de historie blijkt dat omslagpunten op de beurs pas starten als de feitelijke PE de theoretische PE ruim overschrijdt. Het laatste omslagpunt in Nederland was 16-7-2007 toen de hoogste slotkoers AEX 561,9 bedroeg. Op 12-3-2009 was de laagste slotkoers AEX 199,5 om daarna weer aan de klim naar boven te beginnen. Dit overzicht uit 2007 toont dat de risicopremie toen 4,30% bedroeg, de risico vrije rente 3,90% en de WACC zonder leverage 8,20%. Samen met 3,67% dividend rendement nodigde dat beleggers toen uit om via de feitelijk AEX PE van 15,98, liefst 3,78 punten of 31% meer te betalen dan de theoretische PE van toen 12,20 (100/8,2). Dat niveau impliceerde een leverage (EV/(EV+VV))van 54,84%.

Voorspellen: Het is goed gebruik in deze nieuwsbrief om nu het domein van de harde cijfers en feiten te verlaten om de wereld van gurus en profeten te betreden. Wanneer voor de gebruikelijke irrationaliteit op de beurs als maatstaf 2006/2007 wordt genomen, lijken beurskoersen zich nu in de risico zone te bewegen. De huidige 5,03 punten of 33,2% verschil tussen de PE op de AEX (20,18) en de theoretische PE zonder leverage (15,15), overschrijdt nu dezelfde verschillen in 2007(3,78 punten of 31%). De voor dit niveau noodzakelijke leverage is nu 74,2% EV als % van EV+VV en dat was in 2007 54,84%. De tendens naar hogere risicopremies door stijgende beurskoersen naast hogere renteniveaus, kan niet onbeperkt doorgaan. Het actuele dividend rendement van nu (3,1%) blijft echter nog steeds hoger dan de waarschijnlijke financieringskosten. Voer voor beursgokkers en/of lange termijnbeleggers. In 2007 bestond de omgekeerde situatie. Zonder garantie en onder voorbehoud van calamiteiten dreigen nu beren het sprookje van Goldilocks te willen verstoren.

Een gratis demo F-Waarderingssoftware (zonder rekenfaciliteit) met alle beschikbare calculatiemethodes kan worden gedownload van door te klikken op de link: Gratis Software. De allerlaatste versie 8 met de allerlaatste risicopremies kunt u daar online kopen met de link: Bestel Software.

Met vriendelijke groet, Finiconsult B.V.
Klik hier voor nadere informatieverzoeken per mail.
Indien u geen mails meer wenst te ontvangen, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.