Corporate Finance Partner

Finiconsult B.V. F-Waarderingssoftware

Geachte heer/mevrouw .....,

U ontvangt dit bericht omdat u in het verleden F-Waarderingssoftware heeft gekocht of een demo-versie gedownload. Hierbij het laatste nieuws over risicopremies.

Laatste Risicopremie 2020 nu (al) beschikbaar.
Dank zij het forse herstel op de Nederlandse aandelenbeurs in 2019, gaat de Nederlandse risicopremie voor aandelen omhoog naar 5,21% voor 2020. Hier volgt het historisch overzicht risicopremies: 2019: 3,85% (gecorrigeerd naar 6%), 2018: 6,38%, 2017: 5,45%, 2016: 4,66, 2015: 3,93%, 2014: 4,21%, 2013: 3,07%, 2012: 3,90% en 2011: 5,75%. Alle calculaties berekend op basis van het grootst mogelijke aantal jaren sinds 1900 met als methode het ongewogen gemiddelde van alle 7 berekeningsmethodes.

Analyse: De 'risicovrije' rentevoet blijft zeer laag, historisch gezien, per ultimo 2019 negatief met 0,2%. Een risicopremie van 5,21% samen met een 'risicovrije' rente van -0,2%, levert nu rond 5,01% vergoeding voor de component eigen vermogen bij ondernemingswaardering op. Ofwel, omgekeerd een theoretische PE van 19,96. Dit is lager dan de feitelijke PE in Nederland. Op 31-12-2019 had de AEX bijv. op een slotkoers van 604,58 een ongewogen PE van 22,9, 14,7% hoger dan de theoretische PE van 19,96. Wanneer een behoorlijke leverage wordt verondersteld, ontstaat uiteraard een veel lagere WACC incl. leverage. En dus omgekeerd een hogere theoretische PE.

Vergelijken: Uit de historie blijkt dat omslagpunten op de beurs pas starten als de feitelijke PE de theoretische PE ruim overschrijdt. Het laatste omslagpunt in Nederland was 16-7-2007 toen de hoogste slotkoers AEX 561,9 bedroeg. Op 12-3-2009 was de laagste slotkoers AEX 199,5 om daarna weer aan de klim naar boven te beginnen. Dit overzicht uit 2007 toont dat de risicopremie toen 4,30% bedroeg, de risico vrije rente 3,90% en de WACC zonder leverage 8,20%. Samen met 3,67% dividend rendement nodigde dat beleggers toen uit om via de feitelijk AEX PE van 15,98, liefst 3,78 punten of 31% meer te betalen dan de theoretische PE van toen 12,20 (100/8,2). Dat niveau impliceerde een leverage (EV/(EV+VV))van 54,84%. Nu betalen belegger feitelijk 14,7% meer dan de theoretische PE bij een impliciete leverage van 87,65%, ruim boven de feitelijk leverage.

Voorspellen: Het is goed gebruik in deze nieuwsbrief om nu het domein van de harde cijfers en feiten te verlaten om de wereld van gurus en profeten te betreden. Wanneer voor de gebruikelijke irrationaliteit op de beurs als maatstaf 2006/2007 wordt genomen, bewegen beurskoersen zich minder in de risico zone. Het huidige verschil van 14,7% (vorig jaar 37,2%) tussen de feitelijk PE op de AEX 22,9 (vorig jaar 22,5) en de theoretische PE zonder leverage (19,96) is minder dan hetzelfde verschil in 2007(31%). Het voor dit niveau noodzakelijke EV als % van EV+VV met 87,65% (vorig jaar 74,2%) geeft meer armslag vergeleken met de 54,84% in 2007. De tendens naar steeds hogere risicopremies lijkt af te vlakken bij een waarschijnlijk stabiel laag renteniveau. Het actuele dividend rendement van nu (3,64%) blijft ook nog steeds hoger dan de waarschijnlijke financieringskosten. Voer voor beursgokkers en/of lange termijnbeleggers. In 2007 bestond de omgekeerde situatie. Zonder garantie en onder voorbehoud van calamiteiten lijken steeds minder beren het sprookje van Goldilocks te kunnen verstoren.

Een gratis demo F-Waarderingssoftware (zonder rekenfaciliteit) met alle beschikbare calculatiemethodes kan worden gedownload van Finiconsult's website door te klikken op de link: Gratis Software. De allerlaatste versie 8 met de allerlaatste risicopremies kunt u daar online kopen met de link: Bestel Software.

Met vriendelijke groet, Finiconsult B.V.
Klik hier voor nadere informatieverzoeken per mail.
Indien u geen mails meer wenst te ontvangen, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.