Corporate Finance Partner

Finiconsult B.V. F-Waarderingssoftware

Geachte Mevrouw/Heer ....,

U ontvangt dit bericht omdat u in het verleden F-Waarderingssoftware heeft gekocht of een demo-versie gedownload. Daarom graag aandacht voor twee punten.

Nieuwe versie 8 F-Waardering is inmiddels beschikbaar.
De nieuwste versie 8 is ook geschikt voor de laatste Office- en Windows pakketten. Zij bevat alle denkbare kwantitatieve modellen en technieken. Modules voor import, export, consolidatie, etc. zijn beschikbaar. Er zijn versies beschikbaar voor meerdere landen, talen, belastingsystemen. De risicopremie op aandelen en dus de discontovoet voor het eigen vermogen kan online bepaald worden op basis van de beursgeschiedenis sinds 1900 via alle denkbare meetmethodes en vanaf elk denkbaar moment. Ook het laatste jaar 2009 is nu voor de berekening van risico premies en WACC beschikbaar. Met uw hulp kan deze fundamentele en verifieerbare waarderingssoftware bijdragen aan betere waarderingsmethodes dan simpele KW vergelijkingen etc.

Gebrekkige waarderingsmethodes als aanjagers van de kredietcrisis.

 • Sub-prime hypotheken en de gebrekkige waarderingsmethodes van rating-bureau's waren de aanleiding voor de kredietcrisis. Triple-A ratings en dan niet kijken naar cash-flows van huiseigenaren, marktprijzen van particuliere woningen stabiel veronderstellen. Hoe dom kun je zijn.
 • Onroerend goed waarderingen gebruiken nog steeds nauwelijks cash-flows van commercieel onroerend goed. Waarderingen blijven overwegend gebaseerd op actuele prijzen van vergelijkbaar commercieel onroerend goed.
 • Aandelenwaarderingen blijven overwegend gebaseerd op simpele Koers/Winst (K/W) methodes met actuele K/W-marktprijzen. De correctie van fundamentele waarderingsmethodes ontbreekt. Deze worden afgedaan als te ingewikkeld, te gevoelig voor veronderstellingen en dus nauwelijks relevant. Toch zijn K/W waarderingen slechts overgesimplificeerde toepassingen van fundamentele waarderingsmethodes. Alleen ontbreekt daarbij ieder nadenken over de belangrijkste veronderstellingen: a. De winst van het huidige, vorig of volgend jaar is impliciet uitgangspunt. b. Het realiteitsgehalte van de impliciete WACC wordt niet meer onderzocht. c. Eindwaarde is impliciet gelijk aan de veronderstelde K/W zonder verdere toekomstverwachtingen daarbij te betrekken.

  Eenheid in het kamp van de "fundamentele waardeerders" blijft ver te zoeken. Er zijn veel scholen met hun profeten en niet-verifieerbare spreadsheets. De strijd tussen toezichthouders en regelgevers over 'Fair value' verslaglegging, zal daarom ook wel blijven. Ondanks roepen om verbetering, verhindert het ontbreken van breed geaccepteerde fundamentele waarderingsmethodes dat het geloof in marktprijzen wordt ingeruild voor iets beters dan boekwaarden. Zo worden de fundamenten voor een nieuwe crisis gelegd. Mogelijk kan onze verifieerbare waarderingssoftware bijdragen aan verbetering van deze situatie.

  Een gratis demo kan worden gedownload van Finiconsult's website door te klikken op de link: Gratis Software. De allerlaatste versie 8 kunt u daar online kopen met de link: Bestel Software.

  Met vriendelijke groet,

  Finiconsult B.V.
  Email klik hier
  Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.