DE PRIJS versus WAARDE PARADOX!
De beurs heeft altijd gelijk!

1.1 Academische stellingen

1.2 Praktische uitgangspunten

1.3 Beschikbare informatie

1.4 Fundamentele Aandelenanalyse

De beurs heeft altijd ongelijk!

2.1. Geen enkele techniek heeft de index verslagen

2.2. Geen enkele beleggingsadviseur heeft altijd gelijk

2.3. Kunnen beleggingsfondsen de index verslaan?

2.4. Kan een vermogensbeheerder de index verslaan?

Hoe winst te maken met verschil tussen Prijs en Waarde?

3.1. Hoe het verschil prijs/waarde bepaald kan worden

3.2. Bepaal de uitgangspunten

3.3. Beoordeel zelf de plausibiliteit

3.4. Koop of verkoop beslissingen

3.5. Bewezen resultaten

Prijs, Specificaties!

4.1. Product Specificaties
4.2. Talen en Landen
4.3. Systeemeisen
4.4. Prijzen (ex. BTW)
Garanties, Service, Gratis Demo!

5.1. Gratis demo
5.2. Product Garanties
5.3. Bestellingen 
5.4. Service

Hier Waarderingssoftware kopen!

Gratis Demo Waarderingssoftware Hier!

Licentiekosten research hier opvragen!
Back to INDEX

Home Finiconsult
Nederland
Home Finiconsult Nederland

1. De beurs heeft altijd gelijk!

1.1. Academische stellingen In academische kringen is vaak gesteld 'De beurs heeft altijd gelijk'. Alle beschikbare informatie is immers in de koers begrepen, nieuwe informatie wordt onmiddellijk verwerkt. Er kan alleen via de beurs gehandeld worden. Meer aanbod doet de koers zakken, meer vraag doet de koers stijgen. De huidige koers is dus altijd evenwichtig gegeven de wet van vraag en aanbod.
TERUG NAAR INDEX

1.2. Praktische uitgangspunten In de praktijk geloofd niemand dat de beurs altijd gelijk heeft. Hoe zijn anders die heftige en onvoorspelbare lange termijnbewegingen te verklaren. Waarom zijn gemiddelde koers/winst verhoudingen of dividendrendementen, in sommige landen/segmenten onverklaarbaar hoger dan in andere landen. Hoe denken hedge funds en trading programma's winst te kunnen maken als er altijd en overal evenwicht zou zijn. Waarom is technische analyse zo populair als er toch altijd evenwicht zou zijn.
TERUG NAAR INDEX

1.3. Beschikbare informatie Een belangrijke reden waarom de beurs nooit gelijk heeft, is het informatieprobleem. Er is een gigantische hoeveelheid informatie beschikbaar. Meer dan iemand kan absorberen. Er is ook geen eenduidig denkend team denkbaar dat al die informatie consistent kan absorberen en interpreteren. De aangeleverde informatie bevat altijd schattingen, soms ernstige gebreken en is snel achterhaald. Vaak wordt de informatie bewust gestuurd en in enkele gevallen zelfs gemanipuleerd. De interpretatie van die informatie is gedeeltelijk subjectief en soms op effect gericht(analistenrapporten). Sentimenten en onderbuikgevoel spelen hun rol. TERUG NAAR INDEX

1.4. Fundamentele Aandelenanalyse Fundamentele aandelenanalyse probeert dat dilemma te doorbreken. Dat betekent consistent en regelmatig alle beschikbare informatie analyseren en daar een objectief waarderingsmodel over heen leggen. De uitkomst van dat waarderingsmodel per aandeel wordt vervolgens vergeleken met de beurskoers of met gelijksoortige ondernemingen. Bij die vergelijking blijft voorzichtigheid geboden. Zowel de gebruikte methodiek, het waarderingsmodel als de gehanteerde informatie kan immers gebreken bevatten.
TERUG NAAR INDEX


2. De beurs heeft altijd ongelijk!

2.1. Geen enkele techniek heeft de index verslagen! De irrationaliteit van de beurs kan niet beter verklaard worden dan door het feit dat talloze technieken dagelijks worden toegepast door honderdduizenden mensen. Toch lukt het met geen enkel model en met geen enkele techniek om konsekwent de index te verslaan. Alleen op deelgebieden en dan alleen tijdelijk kan winst gemaakt worden althans de kosten terugverdiend uit kleine informatievoorsprongen. Wanneer geen volledige chaos verondersteld kan worden, is dit alleen mogelijk bij deels irrationeel gedrag van marktpartijen.
TERUG NAAR INDEX

2.2. Geen enkele beleggingsadviseur heeft altijd gelijk! Omdat het voor de gemiddelde belegger onmogelijk is de relevante informatiestromen te beheersen, zijn beleggingsadviseurs onontbeerlijk. Zij zorgen voor een efficiente vertaalslag tussen de beschikbare informatie en de belegger. Als die belegger winst maakt, wordt de beleggingsadviseur aanbeden. Dat duurt meestal slechts enkele jaren. De beurs heeft ongelijk, de visie van de beleggingsadviseur is beter. Na enige tijd blijkt altijd weer dat de traditionele stokpaardjes van een succesvolle beleggingsadviseur in andere tijden in immense verliezen resulteren. De beurs doet het dan toch altijd weer net even anders dan verondersteld.
TERUG NAAR INDEX

2.3. Kunnen beleggingsfondsen de index verslaan? Beleggingsfondsen zijn een efficiente manier om de beheerskosten van relevante informatiestromen te verdelen. Met nieuwe fondsen, aangepaste tijdreeksen, vergelijkingen en verklaringen presenteert ieder beleggingsfonds zich zo voordelig mogelijk. Met het zo veel mogelijk vergelijkbaar maken van die presentaties en het uitreiken van prijzen, valt een goede boterham te verdienen. Sommige orakels weten het heel lang vol te houden om zich als beter te presenteren dan alle collega's. Toch blijkt bij nadere analyse dat het heel moeilijk is het ongelijk van de beurs aan te tonen en de beheerskosten terug te verdienen.
TERUG NAAR INDEX

2.4. Kan een vermogensbeheerder de index verslaan? Zie daarvoor het commentaar bij beleggingsfondsen.
TERUG NAAR INDEX


3. Hoe winst te maken met het verschil tussen Prijs en Waarde?

3.1. Hoe de prijs/waarde ratio bepaald kan worden
Voor het verzamelen van de koersgegevens, zijn op de markt voldoende leveranciers en software aanwezig. Op de markt is geen leverancier of software beschikbaar die de benodigde informatie om een waardering tot stand te brengen, kan aanleveren. De historische cijferinformatie alsmede de prognosecijfers informatie wordt door Finiconsult beschikbaar gesteld op het internet. Deze informatie wordt ingekocht bij dataleveranciers. Per onderneming kunnen ook creditratings beschikbaar worden gesteld en hun deelname aan belangrijke beursindices. Tenslotte worden ook de noodzakelijke gegevens om de WACC of discontovoet te bepalen door Finiconsult beschikbaar gesteld op het internet.

Het eindproduct wordt aangeleverd in de vorm van Excel werkboeken die waarderingsbestanden bevatten. Ieder werkboek of waarderingsbestand, mits voorzien van de juiste veronderstellingen, kan gezien worden als een waarderingssjabloon. In dat sjabloon moeten enkel nog de historische cijferinformatie alsmede de eventueel beschikbare prognosecijfers ingevuld moet worden.

Verschillende menukeuzes maken het mogelijk alle gegevens automatisch te importeren in het werkboek. Door gebruik te maken van de prognoseformules in dit waarderingssjabloon bijvoorbeeld een van de kleinste kwadratenmethodes, kan de toekomstige cash-flow worden bepaald vanuit 4 jaar historie aangevuld met de meestal beschikbare 3 jaar prognosecijfers. Vervolgens worden deze uitkomsten zo nodig gecorrigeerd met waarschijnlijkheidsfilters. Zodoende ontstaan geheel automatisch waarderingsuitkomsten per onderneming. Het is ook mogelijk deze waarderingsuitkomsten en de onderliggende informatie en veronderstellingen op te slaan in afzonderlijke werkboeken met de naam van de onderneming en de extensie .FIN. Hierin kunnen dan latere individuele prognose verfijningen plaatsvinden. Uiteraard is dit veel arbeidsintensiever. In al deze gevallen worden deze waarderingsuitkomsten verzameld en geanalyseerd in een werkblad RESEARCH.

Met deze systematiek kunnen alle beursgenoteerde ondernemingen in USA, UK, Frankrijk, Duitsland, BelgiŽ en Nederland, in groepen of gezamenlijk, regelmatig worden geanalyseerd op het verschil tussen prijs=beurskoers en waarde. Het is ook mogelijk nieuwe gegevens en veronderstellingen in te bouwen via de opgeslagen werkboeken .FIN en vervolgens de nieuwe waarderingsresultaten per onderneming in het werkblad RESEARCH te laten weergeven. Deze aldus verzamelde waarderingsgegevens van alle geanalyseerde ondernemingen kunnen uiteraard op allerlei manieren gesorteerd, gefilterd, geŽxporteerd en geprint worden. Zij kunnen ook worden vergeleken met een bestaande portefeuille die automatisch geÔmporteerd kan worden of handmatig opgebouwd. Ook kunnen willekeurige Excel-formules worden toegepast om andere sorteer- of filtercriteria mogelijk te maken.

De hulpmiddelen research zijn uitsluitend beschikbaar via licenties per land (7), per regio (EURO, EEG, US) of in totaal. De prijs van de licentie is afhankelijk van het beschikbaar gestelde aantal ondernemingen, het aantal gebruikers per licentie en de relatie met de dataleverancier. Alleen ondernemingen met tenminste 4 jaar historie die ook 4 jaar omzet laat zien, zijn opgenomen. Genoteerde beleggingsfondsen (bijv. venture kapitaal of onroerend goed) worden uitgesloten. Gezien de hoeveelheid informatie is een zeer snelle computer (tenminste Pentium 4 of AMD 2500) met veel intern geheugen (> 20 GB) en een grote en snelle harde schijf (>200 GB vrij) een belangrijk vereiste. Afhankelijk van het aantal via de licentie beschikbare ondernemingen, het systeem en de menukeuze, duurt de automatische procedure tussen 1/5 en 1/3 minuut per onderneming. Een klein land als Nederland of BelgiŽ vereist derhalve tussen 20 en 40 minuten. Bij 10.000 ondernemingen betekent dit tussen 33 en 56 uur en is een gesplitste bewerking te overwegen waarbij meerdere computers tegelijkertijd werken.

Het eindresultaat is een werkblad Excel met daarin per onderneming opgenomen een groot aantal gegevens zoals koers en de verschillende waardeberekeningen. Een door de gebruiker in te stellen gemiddelde van die waardeberekeningen bepaalt de waarde per onderneming. Vervolgens wordt in een aparte kolom de waarde van de onderneming gedeeld door de koers. Aandelen met de hoogste waarde/koersverhouding betekent koopwaardig. Aandelen met de laagste waarde/koersverhouding zijn verkoopwaardig.

De software creŽert zo unieke selecties van de aandelen met het hoogste aan- of verkooppotentieel. Dat betekent echter niet dat het koop- of verkoopadviezen zijn die blindelings gevolgd kunnen worden. Het is alleen het resultaat van objectieve, door de gebruiker ingebrachte en dus verifieerbare veronderstellingen en calculaties. Denk altijd aan de volgende richtlijnen:
TERUG NAAR INDEX


3.2. Bepaal de uitgangspunten
Bij waarderen spelen de volgende hoofduitgangspunten een belangrijke rol. Hieronder is een lijst met de (gebruikersbepaalde) standaard veronderstellingen:

Wilt u alleen waarderen met eenvoudige kengetallen zoals sommige beleggers en beleggingsadviseurs graag doen,  zoals prijs per eenheid omzet, abonnees etc,  dan is deze software voor u totaal ongeschikt.
TERUG NAAR INDEX


3.3. Beoordeel zelf de plausibiliteit
Voordat u komt tot een aankoop- of verkoopbeslissing, beoordeel zelf ook nog een keer de prognoses met gezond verstand. Geef aandacht aan de waarschijnlijkheid van trendbreuken die de resultaten van het verleden ongeschikt maken om te voorspellen. Kijk in de verklaringen van het management en hun woordgebruik naar aanwijzingen dat winsten en koersen naar boven worden gestuurd.
TERUG NAAR INDEX


3.5. Koop of verkoop beslissingen
Genomen koop- en verkoopbeslissingen dienen tenminste 1 keer per jaar gereviseerd te worden. De betrouwbaarheid van oudere prognoses neemt af door nieuwe ontwikkelingen in de onderneming en haar omgeving.
TERUG NAAR INDEX


3.6 Bewezen resultaten
In het voorbeeld in  Bewezen Beleggingsresultaten zijn de beste 10 fondsen met de hoogste waarde/koersverhouding van medio 2004, weergegeven. Met een koers van een jaar later is het beleggingsresultaat bepaald en vergeleken met de AEX op die datum. Er is geen enkele correctie toegepast. Het blijkt dat zelfs met deze volstrekt automatische benadering, het resultaat van deze selectie ver uitstijgt boven de index. Door een kritische herbeschouwing op grond van de toen bekende argumenten, kan dit resultaat nog aanzienlijk worden opgevoerd.
TERUG NAAR INDEX4. PRIJS, SPECIFICATIES!

4.1. Product Specificaties, Versies

4.2. Talen en landen
Alle versies zijn beschikbaar in Nederlands, Engels, Duits, Frans en Amerikaans.
TERUG NAAR INDEX


4.3. Systeemeisen
De software is beschikbaar onder Windows(3,1, NT, 95, 98, 00, XP) en in Excel (5, 7, 8 97,00, XP). 
Alle versies zijn uiteraard compleet menugestuurd en met contextgevoelige HELP.  De processorcapaciteit dient in alle gevallen tenminste op 486 niveau te liggen met 16MB geheugenruimte en 20MB vrije schijfruimte.
TERUG NAAR INDEX


4.4. Prijzen (ex. BTW) De prijs van deze unieke software bedraagt slechts: 
Versie Euro $ £
Demo-CD 25 25 20
Nationaal  299 299 189
Internationaal 399 399 249
Extended 1399 1399 899
Researchlicentie
op aanvraag
op aanvraag op aanvraag

Prijzen voor èèn licentie stand-alone gebruik voor èèn gebruiker. Prijzen voor netwerken en een researchlicentie op aanvraag.
TERUG NAAR INDEX5. GARANTIES, SERVICE, GRATIS DEMO

5.1. Gratis demo Een gratis demo van de internationale + research versie is verkrijgbaar via de internetsite: 
www.finiconsult.be.  Gecomprimeerd slechts ca. 3 MB, de volledige versie beslaat ruim 5-10 MB.  Deze demo heeft alle faciliteiten van de internationale versie maar rekent niet.  GRATIS DEMO SOFTWARE: hier klikken!
TERUG NAAR INDEX


5.2. Product Garanties Defecten worden kosteloos hersteld mits tenminste binnen 1 jaar na verkoop schriftelijk  gemeld bij Finiconsult B.V.
TERUG NAAR INDEX


5.3. Bestellingen       Bestelling Klik hier:
Land  Adres Telefoon/fax
Nederland: Postbus 79
5268 ZH Helvoirt
tel:0411-641699
fax:0411-644008
België: Beerseheide 2
2275 Gierle 
tel:014-616209
fax:014-615989

TERUG NAAR INDEX


5.4. Product Service In de prijs is begrepen 1 uur gratis telefonische support van Finiconsult B.V. zowel voor technische als voor inhoudelijke waarderingsproblemen. 
Vertrouwelijkheid van gegevens wordt gegarandeerd. 


Copyright Finiconsult BV 1995-2007

Finiconsult is een onafhankelijk consultancy bureau werkzaam op het gebied van corporate finance. 
                         BESTELLING:  hier klikken!
Home Nederland
TERUG NAAR INDEX


 GRATIS DEMO SOFTWARE : hier klikken!